Vivo Living Park

Vizuelizacija i izrada 3D modela

* Projektovano: 2012.

Vizuelizacija i urbanističko rešenje uređenja kompleksa Vivo living park-a u Jagodini, za potrebe kataloške i internet prezentacije.
Ideja je bila da se napravi vizuelna komunikacija Vivo shopping i living parka kroz upotrebu boja logotipa ove kompanije.

• Autor projekta: S. Brkić, V. Andrić
• 3D model: D. Kadvanj