apoteka Murad

Svetleća reklama

* Realizovano: 2010.
* Projektovano: 2010.

Za potrebe reklamiranja i prezentacije apoteke "Murad", u Beogradskoj ulici br. 50 u Beogradu, izrađen je projekat i napravljena su dva svetleća natpisa-reklame ispred ulaza u lokal.

• Autor projekta: S. Brkić
• Izvođač: Quadrium reklame