Sushi bar

Svetleća reklama

* Realizovano: 2012.
* Projektovano: 2012.

Za potrebe reklamiranja i prezentacije sushi bar-a "Bizu", u ulici Andre Nikolića br. 1-3 na Senjaku, izrađen je projekat i napravljena je svetleća reklama iznad letnje bašte restorana.

• Autor projekta: S. Brkić
• Izvođač: Quadrium reklame