Ernst&Young

Svetleća reklama

* Realizovano: 2013.
* Projektovano: 2012.

Za potrebe reklamiranja i prezentacije kompanije "Ernst&Young", u ulici Bulevar Mihajla Pupina na Novom Beogradu, izrađen je projekat i napravljene su dve svetleće reklame na objeku "Blue center".

• Autor projekta: S. Brkić
• Izvođač: Quadrium reklame